Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Meer doen in minder tijd!

Het "Persoonlijk Efficiency Programma" ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om te komen tot een professionele en effectieve manier van werken. Daarmee worden zowel de persoonlijke als de team efficiency vergroot.

PEP® training voor flex werkplekken

Deze training is bedoeld voor werknemers zonder vaste werkplek.

Doelgroep: Managers en hun medewerkers die vanaf dag één effectief willen zijn op hun flex-plek.

Doelstelling: De afhankelijkheid van papier verlagen door beter gebruik te maken van de computer voor de archivering en planning. Het opzetten van nieuwe werksystemen en het beperken van tijdverlies tijdens de transitie.

Inhoud: Het programma wordt grotendeels gegeven op de werkplek. Er zijn 2 groepssessies en 4 individuele vervolg bezoeken op de werkplek. Stappen 1 en 2 van het programma vinden plaats in de oude werkomgeving en stappen 3 en 4 in de nieuwe werkomgeving.

Het programma strekt zich uit over een periode van 4 tot 5 maanden om een langdurig resultaat te bereiken. De directe tijdsinvestering per deelnemer bedraagt circa 14 uur. Daarnaast onderhouden wij indien nodig/gewenst, per telefoon of e-mail contact met de cursist.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: goed gebruik van de computer en de digitale agenda, Het inrichten van een toegankelijk archief, het gebruik van communicatie- en concentratieplekken, afspraken over e-mail beheer, agendabeheer en planning.
Opzet: Stap 1: Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes werkgewoonten en het werksysteem en het vaststellen van persoonlijke doelstellingen. Onderwerpen zijn onder meer het verminderen van uitstelgedrag, het beheer van e-mail en andere informatiestromen en de inrichting van het bureau en het (digitaal) archief.


Stap 2:
Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer archivering, digitale berichtgeving en informatieverwerking.

Stap 3: Groepssessie met een inleiding van de PEP® principes over werkplanning. Onderwerpen zijn onder meer taak- en time management, korte termijn versus lange termijn planning, pro-actief agendabeheer en efficiënt gebruik van Outlook en/of Google. En individuele begeleiding op de werkplek is uiteraard weer van toepassing.

Stap 4: Individuele werkplekbezoeken van ongeveer een uur. Onderwerpen zijn onder meer informatieverwerking, taak analyse, het opstellen en naleven van een werkplanning, duidelijk communiceren, het omgaan met interrupties en het ontwikkelen van een pro-actieve werkhouding. 

Er wordt besproken hoever de deelnemer gevorderd is met het realiseren van de doelstellingen. Waar is er vooruitgang en welke knelpunten komt men nog tegen. Eventueel worden werkwijzen aangepast en de puntjes op de i gezet. Ervaringen en constructieve ideeën worden uitgewisseld.